Patreon stänger av högerprofiler, Jordan Peterson skapar konkurrerande plattform

Hur kan man på frivillig basis stödja kreatörer inom kultur och offentlig debatt utan att dessa ska behöva hjälp av statliga våldsmedel eller genom reklam? Frågan har kommit upp under de senaste 10-15 åren och många trodde att vi hade hittat bra lösningar genom först Paypal, och sedan än mer specifikt för innehållsskapare (content creators) genom företaget Patreon. Genom Patreon kan man prenumerera på olika kreatörer och ge dem pengar för innehållet de skapar, antingen genom en månadsvis donation eller per innehåll (avsnitt, bloggpost etc.). Patreon har länge använts av allt ifrån komiker till dokumentärfilmare och poddare, men har under senaste året hamnat mer och mer i blåsväder tack vare beslut att stänga av vissa användare från att använda deras tjänst. Mer specifikt har Patreon kritiserats för att de springer sociala rättvisekrigares ärenden, och hindrar de som inte delar den moderna progressivismens värderingar från att tjäna pengar på sitt arbete. Detta har lett till att högprofilerade internetkändisar som Jordan Peterson och Dave Rubin nu pratar om att skapa ett alternativ till Patreon där yttrandefrihet skall råda.

Från Lauren Southern till Sargon of Akkad

Sommaren 2017 började Patreon hamna i blåsväder då de utan förvarning tog bort den kanadensiska lätthögerprofilen Lauren Southerns Patreon-konto. Anledningen till detta var att Southern under en resa i Europa filmade och deltog i aktioner av rörelsen Defend Europe, en organisation som förhindrade flyktingbåtar från Nordafrika att landstiga på europeisk mark. Filmerna som ledde till Southerns avstängning från plattformen visade henne skjuta en nödraket och blockera ett skepp med flyktingar från att landstiga i Italien, vilket ledde till att hon blev arresterad av den italienska kustbevakningen. Patreon valde då att stänga ner hennes konto, då hon hade brutit mot Patreons regel om ”manifest observable behavior, alltså att på film bryta mot någon de gemenskapsriktlinjer som Patreon har.

Händelsen ledde till att många frågade sig huruvida Patreon gjorde detta på grund av något faktiskt regelbrott, då Southern varken skadade någon människa eller egendom, eller ifall det handlade om vänstersignalering mot högerprofiler. Patreons grundare Jack Conte besökte då The Rubin Report för att klargöra att så inte var fallet.

Trots Contes försäkran om att det inte handlade om politiska motiv bakom avstängningen kom frågan åter upp på agendan då de under sommaren 2018 förbjöd skapare av NSFW-material (Not Safe For Work, pornografi) att använda tjänsten. Detta under samma period som Alex Jones och InfoWars blev avstängda från Apple och Twitter, vilket ledde till ytterligare debatter om vad företag som sysslar med sociala medier bör få göra med sina plattformar.

Under december 2018 har dock Patreon tydligt tagit ställning var de står i frågan, då de nu har förbjudit både Milo Yiannopoulus och Sargon of Akkad (Carl Benjamin) från att använda deras tjänster. Milo försökte kickstarta sin karriär efter att han under de senaste två åren blivit censurerad och hånad för sitt uttalande om att pedofili inte enbart är negativt när det är mellan homosexuella. Tack vare det kontroversiella uttalandet blev han av med sin inkomst från flera olika källor, och ska enligt uppgift varit i personlig finansiell kris i december 2018. Han försökte då göra en come-back via personlig crowd funding via Patreon, men företaget tog ner hans kampanj inom 24 timmar.

Censuren slutade dock inte där. Inom samma tidsperiod, början av december 2018 stängde Patreon av; Martian Magazine, en högervriden satirtecknare; James Allup, en högerkommentator på youtube; och mest kontroversiellt, Sargon of Akkad.

Sargon of Akkad (Carl Benjamin)

Sargon of Akkad (Carl Benjamin) är en liberal youtube-kommentator som beskriver sig själv som ”centrist”. Hans youtube-kanal blev stor under ”Gamergate” 2014, och har sedan dess blivit känd som en kritiker av politisk korrekthet som kritiserar både vänstern och högern. Patreon stängde ner hans konto utan förvarning då han som en gäst på en mindre youtube-kanal kallade personer från alternativhögern white niggers. Han förlorade sin inkomst på $12 000 i månaden då han använde ordet ”nigger” på en kanal som inte var hans, och som hans prenumeranter på Patreon inte betalade för. Sargon of Akkad menar i en video där han går närmare in på vad som hänt att Patreon nu officiellt kräver att alla som har ett Patreon-konto inte får använda sig av smädesord av raskaraktär (racial slurs) på internet över huvud taget, då detta enligt Patreon ingår under ”manifest observable behavior”. Notera att Sargon of Akkad inte är en högerprofil, utan endast en centristisk liberal som enligt egen utsago avskyr den identitära vänstern lika mycket som den identitära högern.

Reaktioner från högprofilerade 

Reaktionerna på Patreons agerande har haglat sedan avstängningen av politiskt inkorrekta konton. Psykologen och internetkändisen Jordan Peterson var snabbt ute till försvar för Yiannopoulus och Sargon of Akkad, kanske inte minst för att han förlorade 1000 Patreons under några dagar efter nedstängningarna. Den ateistiska debattören Sam Harris gick den 17 december ut med ett uttalande om att han stänger av sitt Patreon-konto då han inte vill låta sin inkomst bero på Patreons omdöme.

Peterson och Rubin lanserar konkurrent till Patreon

Den 16 december släppte Jordan Peterson och Dave Rubin en video där Peterson menar att det inte längre går att lita på att Patreon kommer fungera som säker inkomstkälla för någon som är i närheten av att göra kontroversiella uttalanden. De diskuterar i videon tjänsten SubscribeStar som alternativ, men då Paypal redan dragit sig ur projektet efter påtryckningar från vänstern verkar inte det heller vara ett alternativ för innehållsskapare till höger om mitten.

Peterson säger i videon att han under 6 månader arbetat på en konkurrerande tjänst till Patreon och att den snart är redo att lanseras, kanske redan innan julen 2018. Detta skall vara en plattform där ”skribenter, videoskapare och poddare som talar om intellektuella ämnen ska kunna ta betalt och interagera med sina läsare, tittare, och lyssnare”. Då Peterson nämner att tjänsten ska vända sig till de som skapar ”intellektuellt innehåll” kan man tänka sig att de kommer vara mer toleranta mot skapare av innehåll som inte är politiskt korrekt, så länge det har en vetenskaplig basis.

Frågan är dock inte ifall Petersons nya tjänst kommer ha en gräns för vilka som får använda hans konto, frågan är var den kommer att gå. Peterson har själv varit en stark kritiker av den alternativa högern, och de som följt hans arbete vet att han avskyr både extremhögern och extremvänstern. Risken med att skapa en tjänst som inte uttalat är höger är att den med stor sannolikhet kommer vandra vänsterut, och då kommer man hamna på samma plats som Patreon befinner sig nu.

Då flera stora profiler nu lämnat och hotar med att skapa alternativ till Patreon är frågan vad fler innehållsskapare kommer att göra. Då Patreon visat att man utan förvarning kan stänga ner konton då de uttrycker politiskt inkorrekta uttalanden även utanför sina egna kanaler torde steget inte vara långt till att kommentarer på ens youtube-videos räknas in i detta, att följare på Twitter måste ”bete sig anständigt” och liknande. Youtube har exempelvis implementerat ett system där Superchat-donationer på liveströmmningar inte får innehålla ”hate speech”, då betalningen istället kommer gå till välgörenhet.

En svensk utblick

I Sverige har det varit stora diskussioner om det så kallade Swish-tiggeriet, alltså att journalister och innehållsskapare tar betalt via donationer på Swish. Detta är i sig ett alternativ till Patreon för att ta betalt för sitt arbete, men även många svenskar är stora på Patreon. För ett litet urval av kreatörer:

 • Aron Flam, ca 900 Patreons, tjänar $2 110 per avsnitt
 • Henrik Jönsson, ca 250, tjänar $1 494 i månaden
 • Katerina Janouch, ca 100 Patreons
 • Inte rasist men, ca 200 Patreons, tjänar $877 i månaden
 • Markus & Malcom, ca 90 Patreons, tjänar $194 per avsnitt
 • Hur kan vi?, ca 70 Patreons, tjänar $538 i månaden
 • Jonna Jinton, ca 800 Patreons

Alla dessa skulle kunna klassas som kontroversiella i jämförelse med Sargon of Akkad, både i frågan om egna uttalanden och vad dessa kreatörers följare skriver på sociala medier. Hur lång tid tar det innan dessa svenskar blir avstängda från Patreon? Och var går man ifall man är intresserad av ett alternativ? Petersons tjänst kan komma att bli ett bra alternativ, men det är inte alls säkert framförallt för kreatörer som öppet står långt till höger. Swish-donationer och egna prenumerationslösningar, som exempelvis bubb.la och Projekt Allmogen använder sig av kan nog vara de bästa lösningarna från en svensk horisont. Dock för den tekniskt oinsatte kan egna prenumerationstjänster vara svåra att skapa, och swish-donationer är ingen säker inkomstkälla. Patreon behöver konkurrens, helst en uttalad högerkonkurrent.

… nej, och han vänder sig om

–Vi lever i tider där utfrågande makter oupphörligen tränger sig på. Och dessa makter är inte bara uppfyllda av en idealistisk vetgirighet. Då de närmar sig med sina frågor förväntar de sig inte av oss att vi skall överlämna ett bidrag till en objektiv sanning, ja inte ens att vi skall bidra till att lösa ett problem. Det är inte våra lösningar, utan våra svar som är viktiga för dem.

Ernst Jünger – Skogsvandringen (s. 8)

I det politiska systemet Ernst Jünger visar upp i första kapitlen i Skogsvandringen är den förhatliga nej-sägaren en nödvändig del av systemet. Utan motståndskraften finns inget att samlas kring, och därmed är det en liten minoritet som alltid måste finnas i ett system som bygger på sammanhållning. Röstsedlarna som tillhandahålls av makten är inte där för att befolkningen skall säga sitt, det är en statistisk undersökning som följs av en utvärdering. Detta skall ge makt och säkerhet till den röstande, som tryggt kan få sin röst hörd, och se sina visioner realiseras av samhället. Men om plötsligt den oanständiga träder in i röstlokalen är denna inte säker. Han vet att om han röstar på alternativet han verkligen vill röstar han emot 97% av befolkningen, och därmed mot makten i sig. Det finns då ingen säkerhet, enbart accepterande av att han är utsedd till paria av världens makter. Han måste rösta, han måste rösta på vad han tror på! Om han tillhandahåller fel svar på frågan som makten ställer… Tough luck. Han blir Den andre, fienden som blir massans sammanhållande klister. Såvida han inte säger Nej, och han vänder sig om. I ett system som tvingar dig till agerande är akten av att inte delta i ritualen vilken gör dig till vad de vill att du ska vara det första steget mot verklig frihet. Skogsvandringen börjar.

Detta kan tolkas som en känsla som jag anar att Jünger med flera andra hade strax efter andra världskrigets slut. Jünger hade varit officer i Nazitysklands armé under kriget och han hade under sin författarkarriär skrivit flera texter som var kontroversiella för den liberala ledningen i Västtyskland – detta gjorde honom inte populär. Han fick bland annat finna sig i ett publiceringsförbud under flera år, vilket säkert kan ha bidragit till känslan av främlingskap inför den demokratiska maskinen som infann sig efter världskriget. Dock är det inte ett unikt problem för högerradikala i Tyskland efter andra världskriget att förklaras fiende för samhället, vi känner igen utfrysningen av människan som tänker annorlunda från alla epoker i människans historia. 

Den som tänker annorlunda är dömd från sekunden tanken infinner sig. En fri man är en hatad man, men han är ändock fri. För människan som eftersträvar frihet av någon som helst orsak krävs det ett ifrågasättande av sanningen som påtalas omkring en, en total skepticism framförallt emot allmänna sanningar. Ett första steg är att säga Nej.

Att vända sig om och säga nej måste vara första steget till ett sannare liv. Att acceptera strömmen som man på slentrian följer är inget annat än att vara död. Detta är såklart inget nytt, tvärtom är det en floskel som upprepas i alla självhjälpsböcker som finns, men hur många är egentligen beredda att göra detta? Det finns egentligen ingen anledning för den rationella att göra något utanför ramverket som redan existerar, förutom den marginalen som existerar mellan ”vad som redan är känt” och ”det som inte är känt”, platsen som kallas utanför lådan. Men detta utanför-lådan-tänk är såklart redan en del av systemet som det är tänkt att vara utanför, annars skulle det inte kunna åberopas utan att någon reflekterar över att det skulle vara nytänkande.

Nej-sägande är då något annat än utanför-lådan-tänk. Istället för att verka inom marginalen för vad som är godkänt att utforska omkullkastar man sanningar för att bryta helt ny mark, om inte för mänskligheten så för människan själv.

Vilka allmänna sanningar kan man Nej-säga idag? Vi kan undersöka några ämnen som kan betraktas som möjliga att Nej-säga genom att vi känner vilken reaktion som kan komma när man lyfter ämnen som bara har ett godkänt svar. ”Det är inte våra lösningar, utan våra svar som är viktiga för dem.” Detta kan vara:

 • Klimatfrågan
 • Frågan om Islam i Europa
 • Demokrati är ett oetiskt system som förvärrar och degenererar samhället
 • Elitism är bra
 • Mänskliga rättigheter är humbug
 • Tekniken för oss mot en sämre tillvaro trots ökat välmående
 • Civilisation är inte positivt

Något som samlar flera av samhällets svar på de som anser något annat än den offentligt godkända svaret på lyftande av något av ämnena ovan är ett sjukdomsförklarande av personen i fråga. Islamofob, Xenofob, klimatförnekare, luddit, reaktionär etc. Att inte vilja konsumera, rösta, eller skriva under på alla människors lika värde ses inte med blida ögon. Vi kan inte gå igenom alla ämnen här idag, men mitt mål är att under kommande veckor kunna säga Nej till mycket. Nej till staden, Nej till samhället, Nej till sanningen. Jag säger Nej, och vänder mig om.

Referenser:

Jünger, E. (2014) Skogsvandringen (Originaltitel Der Weldgang, 1951) Översättning Jarl, S. Bokförlaget Augusti: Lund.

Spontan Ordning – en ny podcast!

Hör och häpna, jag har blivit med podcast. Välkommen till världen: Spontan Ordning! Här kommer ett nytt forum där jag kommer sitta med Henrik Dalgard och diskutera politiska spörsmål, ideologiska funderingar, och ta  filosofiska djupdykningar.

Varför en ny podcast?

Sverige har ganska gott om poddar. Från matlagning till humor i alla fall. När det kommer till poddar som går på djupet… blir det genast lite svalare, speciellt om man inte vill lyssna på Sveriges Radios poddar. Sverige har ett flertal poddar som rör vid politik från högerkanten, både inom mainstream och från mer alternativt håll, men tyvärr är flertalet varken speciellt djupgående eller självständiga. Istället för att tala om dagsaktuella händelser (som den i min mening bästa svenska podcasten radio bubb.la gör) är tanken att vi i Spontan Ordning kommer gräva ned oss i filosofiska och ideologiska resonemang, och försöka komma fram till om konservatismen eller liberalismen har den slutgiltiga lösningen. Nej, kanske inte, men som läsare av bloggen vet så har jag en syn på samhället och världen som kommer ur en anarkolibertariansk traditionalistisk synvinkel. Detta kontrasteras med Henrik, som är en klassisk liberal av Ayn Rand-skolan. Vår förhoppning är att detta kommer leda till många intressanta diskussioner, kanske framförallt för oss själva, men de som vill lyssna är varmt välkomna!

Du hittar Spontan Ordning där poddar finns.

I avsnitt 1 går vi igenom vår egen syn på världen, vad som händer med svensk borgerlighet, och ifall det är positivt med högerpopulism. Lyssna och se vad du tycker, och kom gärna med feedback!

https://anchor.fm/spontan-ordning/embed/episodes/1–Intro–Liberalism–Konservatism-e2kisk
1. Intro, Liberalism & Konservatism