Ansvarsrevolutionen

Den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Peterson har under 2016 och 2017 nått närmast stjärnstatus på internet. Efter några uppmärksammade videoklipp där han slog fast att han vägrar använda påhittade pronomen som xe och xer, blev han persona non grata bland diverse ”Social Justice Warriors” på kanadensiska och amerikanska universitet. Peterson har därefter blivit en förkämpe mot politisk korrekthet på nordamerikanska universitet, men det är inte främst hans stenhårda ståndpunkter angående yttrandefrihet som gjort honom så populär.

Jordan B. Peterson har under de senaste åren lagt upp hundratals timmar av videoklipp, framförallt föreläsningar från kurser som han har hållit på University of Toronto. I dessa föreläsningar behandlar Peterson sin egen forskning inom personlighetspsykologi, framför allt inom ”The big 5 personality traits”. Han har också en kurs som bär samma namn som en av hans böcker, Maps of Meaning. I denna kurs lägger Peterson fram en teori som blandar C.J Jungs omstridda psykoanalytiska teorier om mytologi och psykologi, nietzscheansk existentialism, och modern neurovetenskap. Peterson försöker med detta återvitalisera västerländskt tänkande och den västerländska civilisationen. Budskapet hamnar i att individer måste ”räta ut sig själva” (”sort yourself out”), det vill säga få ordning på sina liv och börja tala sanning – leva ut logos om man så vill. Först när du som individ gjort detta kan du fortsätta med att förändra din omgivning och i förlängningen samhället. Det är detta budskap som gjort Jordan B. Peterson till ett internetfenomen.

1oq1cl.jpg
Jordan B. Peterson hat blivit föremål för flera internet-memer. Här en försvenskad version av hans klassiska mantra ”Sort yourself out, bucko”.

Att ett budskap om att ta på sig ansvar och få ordning på sitt liv har väckt en hel generations livskraft till liv är imponerande. Det tycks vara så att en stor del av den yngre generationen är trött på rättigheter, om det så rör transpersoner, kvinnor, eller etniska minoriteter – och istället vill ungdomen växa upp och ta på sig ansvar, som ett botemedel mot existentiell nihilism och kulturell degenerering.

För den frihetliga rörelsen är detta ett otroligt positivt budskap. Om tusentals människor väljer att ta hand om sig själva och sin omgivning i första hand betyder det i förlängningen starka individer, starka familjer, och starka lokalsamhällen. Likt tusentals svampar dyker självständiga gemenskaper upp underifrån – en naturlig decentralisering och ett motgift mot välfärdsstatens försvagning av människors inneboende vilja att skapa livskraftiga samhällen.

En revolution kan vara igång. Du som läser detta kan vara med. Börja med att städa ditt rum.

5 reaktioner till “Ansvarsrevolutionen”

Kommentera

%d bloggare gillar detta: